Περί διαδηλώσεων ...

Hits: 5581

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) υποστηρίζει ότι το θέμα των συγκεντρώσεων είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο της συμμετοχικής δημοκρατίας και της κοινωνίας των πολιτών. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των άμεσα θιγόμενων κοινωνικών ομάδων και των Δημοτικών Αρχών. Η σοβαρότητα του θέματος απορρίπτει αυτόματα την λογική των πολιτικών αντιπαραθέσεων και του κακώς θεωρούμενου πολιτικού κόστους.  

 Ο διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων κοινωνικών φορέων και της αρμόδιας δημοτικής αρχής θα πρέπει να διεξαχθεί τηρούμενων δύο βασικών προϋποθέσεων: 

 • Της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας των συγκεντρώσεων 

 • Της άσκησής τους με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όλων των κοινωνικών ομάδων. 

 Στα πλαίσια αυτών των προϋποθέσεων ο Σύνδεσμος υποβάλει σχέδιο προτάσεων θέλοντας έτσι να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο τον οποίο πρότεινε πρόσφατα ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως .

Προτάσεις

 Ειδικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για κινητοποιήσεις πολιτών με  

 Α.- Πλήρη αποκλεισμό του κέντρου της Αθήνας. 

 1. οργάνωση κινητοποιήσεων μόνον από  

 • τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις  

• πολιτικά κόμματα με κοινοβουλευτική παρουσία.

• οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πανελλήνιας εμβέλειας.

 2. Ενημερωση των αρχών δυο ημέρες πριν την πραγματοποίηση της κινητοποίησης με ακριβή χρονικό και χωροταξικό προσδιορισμό της πορείας . 

 

Β.- Μερικό αποκλεισμό του κέντρου της Αθήνας. 

 1. Άδεια των αρμόδιων κρατικών αρχών λαμβάνοντας υπόψιν τα αίτια, τον χώρο και τον χρόνο της κινητοποίησης. 

 2. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται κατάθεση αίτησης τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της με αναφορά στον προβλεπόμενο αριθμό των διαδηλωτών καθώς και τον χρονικό και χωροταξικό προσδιορισμό της κινητοποίησης . 

 3. η χορηγούμενη άδεια θα προβλέπει τον ακριβή προσδιορισμό από τις αρμόδιες αρχές των λωρίδων κυκλοφορίας ή των χώρων που θα καταληφθούν για την πραγματοποίηση της πορείας . 

 

Γενικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται και στις δυο περιπτώσεις κινητοποιήσεων  

 1. Η ενημέρωση του κοινού μέσω των ΜΜΕ με ευθύνη των αρμόδιων κρατικών αρχών για τα ακριβή στοιχεία της κινητοποίησης. 

 2. Η θεσμοθέτηση αυστηρών ποινικών κυρώσεων για τους παραβάτες των ανωτέρω, διοργανωτές και συμμετέχοντες , σε περίπτωση παρέκκλισης από το υποβληθέν σχέδιο της πορείας .  

 

Με εκτίμηση
για τον ΣΕΛΠΕ

 

Θεόδωρος Κ. Βάρδας
Πρόεδρος ΔΣ