Αναστολή λειτουργίας Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ

Hits: 861

Αναστολή λειτουργίας Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) για το χρονικό διάστημα 11.3.2020 έως και 24.3.2020.

δείτε εδώ >>