Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων

Hits: 923

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγω- νισμό και λοιπές διατάξεις.

Δείτε εδώ>>