Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων

Hits: 240

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγω- νισμό και λοιπές διατάξεις.

Δείτε εδώ>>