Ν. 3853/2010 - Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις

Hits: 15073

Για να διαβάσετε το νόμο 3853/2010 για την "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις", κάντε κλικ εδώ >>