Διατάξεις σχετικά με την αργία του Αγίου Πνεύματος

Hits: 7111

Νόμος 2639/1998 με θέμα: "Ρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων, Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες Διατάξεις."

 

 

Νόμος 3762/2009 με θέμα: "Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις."

 

Νόμος 3996/2011 με θέμα: "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις."