Το ιστορικό του Σ.Ε.Λ.Π.Ε.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) ιδρύθηκε το 1975.

Μέλη του Συνδέσμου είναι επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσονται στην Ελλάδα και είναι τα πλέον καταξιωμένα ονόματα του Ελληνικού Εμπορίου.

Σήμερα τα μέλη του ΣΕΛΠΕ πραγματοποιούν τζίρο άνω των 12 δις απασχολούν 30.000 άτομα και έχουν 3.900 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και υπέρ πολλαπλάσια σημεία πώλησης στο εξωτερικό.