Γίνε Μέλος του Σ.Ε.Λ.Π.Ε.

Γιατί να γίνετε μέλη του Σ.Ε.Λ.Π.Ε.;
 • Γιατί πιστεύω στην ελεύθερη λειτουργία της αγοράς και στον ανόθευτο ανταγωνισμό

 • Γιατί διαπνέομαι από δύο βασικές αρχές: πρώτον, πιστεύω ότι ο εκπαιδευμένος και ενημερωμένος πελάτης είναι ο καλύτερος πελάτης και δεύτερον, γιατί πιστεύω ότι η προστασία του πελάτη σε θέματα τιμών, ποιότητας, υγείας καθώς και η ενδεδειγμένη εξυπηρέτηση συνιστούν βασική αρχή και λόγω ύπαρξής του

 • Γιατί πιστεύω ότι η ουσιαστική δύναμη της αγοράς απορρέει από την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή

 • Γιατί θεωρώ ότι τα πλέον σημαντικά περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών είναι οι πελάτες και το ανθρώπινο δυναμικό τους

Περισσότερα
Πώς μπορείτε να γίνετε μέλη του Σ.Ε.Λ.Π.Ε.;

Για τη διαδικασία εγγραφής ως μέλους απαιτείται:

 
 • Συμπλήρωση αίτησης 
 • Έγκριση από το ΔΣ του ΣΕΛΠΕ
 • Πληρωμή εφάπαξ κόστους εγγραφής 300 ευρώ 
 • Πληρωμή ετήσιας συνδρομής
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εγγραφείτε μέλη του Σ.Ε.Λ.Π.Ε.;

Το υποψήφιο προς ένταξη μέλος θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως:

 • Να διαθέτει το ελάχιστο
 1. είτε ένα κατάστημα με κύκλο εργασιών άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ
 2. είτε δύο καταστήματα με κύκλο εργασιών άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ
 • να συμφωνεί με τις καταστατικές αρχές και να αποδέχεται τη φιλοσοφία του ΣΕΛΠΕ
Τι πλεονεκτήματα απολαμβάνουν τα μέλη του Σ.Ε.Λ.Π.Ε.;
 • Είναι μέλη μιας ομάδας που έχει πρόσβαση σε όλα τα κέντρα κεντρικής ή περιφερειακής εξουσίας

 • Συμμετέχουν στη διαμόρφωση απόψεων και ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση της εικόνας του λιανεμπορίου και των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Έχουν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των επιχειρήσεων τους για όλα τα ειδικά και μη θέματα που αφορούν το επιχειρείν στην Ελλάδα.

 • Έχουν τη δυνατότητα της υπεράσπισης των επιχειρήσεών τους έναντι κακόπιστων ενεργειών.

Περισσότερα