Τι πλεονεκτήματα απολαμβάνουν τα μέλη του Σ.Ε.Λ.Π.Ε.;

  • Είναι μέλη μιας ομάδας που έχει πρόσβαση σε όλα τα κέντρα κεντρικής ή περιφερειακής εξουσίας

  • Συμμετέχουν στη διαμόρφωση απόψεων και ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση της εικόνας του λιανεμπορίου και των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  • Έχουν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των επιχειρήσεων τους για όλα τα ειδικά και μη θέματα που αφορούν το επιχειρείν στην Ελλάδα.

  • Έχουν τη δυνατότητα της υπεράσπισης των επιχειρήσεών τους έναντι κακόπιστων ενεργειών.

  • Έχουν τη δυνατότητα προάσπισης - έναντι των κλεψίτυπων - των επώνυμων διεθνών σημάτων που εκπροσωπούν στην Ελλάδα.

  • Έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του ανθρώπινου δυναμικού τους.

  • Έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στην επιτροπή διαχείρισης κρίσεων του Συνδέσμου για επίλυση τυχόν εμπορικών διαφωνιών.

  • Έχουν τη δυνατότητα της ενημέρωσης σε δεκαπενθήμερη βάση online για τα άρθρα που υπάρχουν στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο που αναφέρονται σε θέματα του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών. 

  • Έχουν βήμα για να εκφράζουν τις απόψεις τους στο Σύνδεσμο και μέσω αυτού να εξασφαλίζεται η προώθησή τους σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων.