Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εγγραφείτε μέλη του Σ.Ε.Λ.Π.Ε.;

Το υποψήφιο προς ένταξη μέλος θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως:

  • Να διαθέτει το ελάχιστο
  1. είτε ένα κατάστημα με κύκλο εργασιών άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ
  2. είτε δύο καταστήματα με κύκλο εργασιών άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ
  • να συμφωνεί με τις καταστατικές αρχές και να αποδέχεται τη φιλοσοφία του ΣΕΛΠΕ