Πώς μπορείτε να γίνετε μέλη του Σ.Ε.Λ.Π.Ε.;

Για τη διαδικασία εγγραφής ως μέλους απαιτείται:

 
  • Συμπλήρωση αίτησης 
  • Έγκριση από το ΔΣ του ΣΕΛΠΕ
  • Πληρωμή εφάπαξ κόστους εγγραφής 300 ευρώ 
  • Πληρωμή ετήσιας συνδρομής