Απόφαση λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Νομός Κυκλάδων

Διαβάστε παρακάτω την απόφαση σχετικά με την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων της Νομός Κυκλάδων.