Απόφαση λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Διαβάστε παρακάτω την απόφαση σχετικά με την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.