Απόφαση λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Δήμος Στυλίδας

Διαβάστε παρακάτω την απόφαση σχετικά με την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων του Δήμου Στυλίδας.