Ν. 4242/28-02-2014, άρθρο 13 - Αναμόρφωση Εμπορικών Μισθώσεων

Διαβάστε παρακάτω το άρθρο 13 του Νόμου 4242/ 28-02-2014 που αναφέρεται στην αναμόρφωση των εμπορικών μισθώσεων.