Αγορανομική Διάταξη 7: Τρόπος απεικόνισης των χορηγούμενων εκπτώσεων στις πωλήσεις όλων των μη ελεγχόμενων ειδών που διενεργούνται με τελικό προορισμό το λιανικό Εμπόριο. Ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ παραγωγικού, χονδρικού και λιανικού Εμπορίου

Για να δείτε την διάταξη, κάντε κλικ εδώ>>