Απόφαση λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε παρακάτω την απόφαση σχετικά με την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.