Απόφαση για την πώληση των εποχικών ειδών με μειωμένες τιμές

Διαβάστε παρακάτω την Απόφαση με θέμα "Πώληση των εποχικών ειδών με μειωμένες τιμές".