Πρόσκληση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Εμφανίσεις: 2453

Αγαπητά μέλη,

Πέμπτη 23.11.2017 και ώρα 18.00, σας καλούμε στην έδρα του ΣΕΛΠΕ , Αδριανού 7 Ν. Ψυχικό , σε ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ενόψει της εφαρμογής του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών»,

η εφαρμογή του οποίου αρχίζει την 25η Μαΐου 2018, επιβάλλοντας αυστηρές αρχές και κανόνες για τη διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού επιπέδου προστασίας των φυσικών προσώπων και την άρση των εμποδίων στις ροές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από μέλη της ένωσης δικηγόρων COMPLIANCE PERSONAL DATA PROTECTION (C.P.P. data) LEGAL CONSULTING SERVICES και συγκεκριμένα από τους
Nίκη Βλασσιώτου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δηµοσιολόγος - Πολιτικός Επιστήµων , Διαπιστευµένος Διαµεσολαβητής ΥΔΔΑΔ, Μέλος του Μητρώου Συντονιστών του Εξωδικαστικού Μηχανισµού Ρύθµισης Οφειλών ΕΓΔΙΧ, εξειδικευμένη στα ζητήματα προσωπικών δεδομένων.
Μιχάλη Δερµιτζάκη, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ , LLM, εξειδικευμένο στα ζητήματα προσωπικών δεδομένων
με τη συνδρομή της νομικού συμβούλου του φορέα μας Άννας Στρατινάκη 
Παρακαλούμε ενημερώσατέ μας σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να παρευρεθείτε.

Με εκτίμηση
Για τον ΣΕΛΠΕ 
Αντώνης Ζαίρης
Αν. Αντιπρόεδρος &
Γενικός Διευθυντής