Σύσταση επιτροπής κατά της Φοροδιαφυγής

Εμφανίσεις: 3509

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων της Ελλάδος ( ΣΕΛΠΕ ) από της ιδρύσεως του υποστηρίζει την ύπαρξη συνθηκών ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού.

Υπήρξε και παραμένει αντίθετος σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού οι οποίες δημιουργούνται από:

  •   την ύπαρξη καρτέλ και εναρμονισμένων πρακτικών με στόχο τον καθορισμό τιμών τόσο για τους παραγωγούς όσον και για τους καταναλωτές
  •   την λειτουργία παραεμπορίου κλεμμένων η κλεψίτυπων προϊόντων στους δρόμους της Αθήνας
  •   την μη έκδοση αποδείξεων λιανικών πωλήσεων με στόχο την παρακράτηση του ΦΠΑ
  •   την μη πληρωμή φόρων επί του εισοδήματος επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών μέσω απόκρυψης κερδών και εσόδων
  •   την εισφοροδιαφυγη που προκαλείται λόγω μη πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών από την παράνομη απασχόληση προσωπικού

Ο ΣΕΛΠΕ χαιρετίζει την προσπάθεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με στόχο την σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης, δηλώνει δε έτοιμος να βοηθήσει και να συμμετάσχει στη σχετική προσπάθεια του Υπουργείου . Τα αυξημένα φορολογικά έσοδα τα οποια θα προκυψουν, σε συνδυασμό με την άμεση λήψη μέτρων μείωσης της σπατάλης του δημοσίου, θα πρέπει να κατευθυνθούν στην ενίσχυση της παιδείας , της δημόσιας υγείας των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών.

Ο ΣΕΛΠΕ υποστηρίζει ότι κάθε προσπάθεια δημιουργίας φορολογικής συνείδησης πρέπει να έχει διπλούς αποδέκτες:

  •   αφενός, τους φορολογούμενους πολίτες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις
  •   αφετέρου, το κράτος και τους κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι με ατελείς νόμους, εχθρική και κακόπιστη αντιμετώπιση των φορολογούμενων, αποτελούν την βασική αιτία δημιουργίας πολιτών χωρίς φορολογική συνείδηση.Με εκτίμηση για το ΣΕΛΠΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ .ΒΑΡΔΑΣ
Πρόεδρος ΔΣ