Δελτίο Τύπου για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

Εμφανίσεις: 3882
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ν. Ψυχικό, 17/10//2007

Ο ΦΠΑ, ως έμμεσος φόρος είναι κοινωνικά άδικος, πλήττει δε κατ’ ουσίαν τις αδύναμες οικονομικά τάξεις. Αποτελεί συγχρόνως και αντιαναπτυξιακό μέτρο αφού ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων μειώνοντας το αγοραστικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Αποτελεί επιπλέον, κίνητρο για την αύξηση της φοροδιαφυγής .

Οι επιχειρήσεις αναπόφευκτα δεν μπορούν να διατηρήσουν τις ίδιες τιμές λιανικής, αλλά θα επιρρίψουν την αύξηση στην κατανάλωση, αφού τυχόν συγκράτηση των αρχικών τιμών των προϊόντων, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία και κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη και εξωστρέφειά τους. Η επιβολή ΦΠΑ, παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, αιφνιδιάζει την αγορά, αφού η τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών, για τη χειμερινή περίοδο, έχει ήδη διαμορφωθεί και οποιαδήποτε αλλαγή στα μέσα της περιόδου θα επιφέρει σύγχυση στους καταναλωτές και θα δημιουργήσει επίπονες διαδικασίες στην εσωτερική λειτουργία των επιχειρήσεων, λόγω της αλλαγής των λιανικών τιμών.

Επειδή, το πρόβλημα της χώρας μας, παρά τις υπέρ εικοσιπενταετής προσπάθειες είναι και παραμένει καθαρά δημοσιονομικό, πρόταση του Συνδέσμου μας είναι αφενός, η άμεση προώθηση του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών, που έχει ανάγκη η οικονομία προκειμένου να ενισχυθεί η αναπτυξιακή διαδικασία και αφετέρου, να υπάρξουν μέτρα για την μείωση της φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και του παρεμπορίου και όχι ο εύκολος δρόμος της επιβολής έμμεσης φορολογίας.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση όπου για λόγους δημοσιονομικούς η αύξηση του ΦΠΑ καθίσταται αναπόφευκτη, να αναγγελθεί με την κατάθεση του προϋπολογισμού, η δε εφαρμογή της να γίνει μετά τις 01/04/2008 στην αρχή της νέας θερινής σεζόν .
Προτείνετε δε, να καθιερωθεί από τώρα ο διαχωρισμός αναγραφής της λιανικής τιμής του προϊόντος για την επιχείρηση και του ΦΠΑ ως μέτρου απαραίτητου για την αποφυγή κερδοσκοπικών αυξήσεων τιμών πέραν των όσων επιβάλλονται από την αύξηση του ΦΠΑ .

Με εκτίμηση
για τον ΣΕΛΠΕ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ .ΒΑΡΔΑΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.