Δελτίο Τύπου - Το οργανωμένο λιανικό εμπόριο εκπροσωπούμενο από τον ΣΕΛΠΕ διαφωνεί με το κλείσιμο των καταστημάτων

Εμφανίσεις: 9277
Τα γεγονότα που συνταράσσουν τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας και δημιουργούν συνθήκες σπασμού σε όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και στο σύνολό του επιχειρηματικού κόσμου ουδόλως δικαιολογούν κινήσεις όπως αυτές του κλεισίματος καταστημάτων, τακτική που σε καμία περίπτωση δεν συμβιβάζεται με την ταυτόχρονη εναγώνια προσπάθεια επιβίωσής τους.

Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων-επιχειρηματιών εκδηλώνεται με το να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς την πολιτεία, προς τους συνεργάτες και εργαζόμενούς τους.

Είναι προφανές ότι ανεύθυνες και ατεκμηρίωτες επικοινωνιακές προσεγγίσεις για κλείσιμο των καταστημάτων αφενός, στερούνται πρακτικής ουσίας και αποτελέσματος και αφετέρου, εξυπηρετούν προδήλως προσωπικές συντεχνιακές λογικές συνυπεύθυνες για την μέχρι σήμερα πορεία της χώρας.

Συνεπώς υποχρέωση όλων των απασχολουμένων στον κλάδο του Εμπορίου είναι να κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις ώστε οι καταναλωτές απρόσκοπτα να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους προσφέροντας σε αυτούς ασφαλή και καλής ποιότητας προϊόντα σε προσιτές τιμές και σε πλήρη αφθονία.

Άλλωστε για μας τους απασχολούμενους στο εμπόριο τα καταστήματα είναι το σπίτι μας που οφείλουμε να σεβόμαστε, να προστατεύουμε και να το διατηρούμε λειτουργικό.
Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι βασικό μέλημα των καταστημάτων είναι η εξυπηρέτηση του καταναλωτή και όχι η ενσωμάτωση στη διεκδίκηση αλλότριων στόχων που νοθεύουν τον λόγο ύπαρξης και λειτουργίας ενός εμπορικού καταστήματος.