Δελτίο Τύπου Έρευνας "Εξαμηνιαίο Βαρόμετρο Επιχειρηματικού Κλίματος Στον Κλάδο Του Λιανικού Εμπορίου"

Εμφανίσεις: 6259

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Εμπορικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΕΚΕΒΕ), που αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο ερευνών και φορέα μελέτης και στρατηγικής, με εστίαση στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και υποστηρίζεται από ομάδα έγκριτων καθηγητών ΑΕΙ, διεξήγαγε την έρευνα “Εξαμηνιαίο Βαρόμετρο Επιχειρηματικού Κλίματος Στον Κλάδο Του Λιανικού Εμπορίου”.

Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου για τους 6 μήνες που έπονται και η αποτύπωση του επιχειρηματικού κλίματος που διαμορφώνεται εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Το εργαλείο μέτρησης του “Βαρόμετρου”, το ερωτηματολόγιο δηλαδή, αποτελείται από εξειδικευμένες ερωτήσεις που καλύπτουν πέντε (5) βασικούς άξονες-διαστάσεις που συνθέτουν το διαμορφούμενο επιχειρηματικό κλίμα για τους επόμενους έξι μήνες (Εκτίμηση πωλήσεων επιχείρησης, Εκτίμηση γενικής κατάστασης επιχείρησης, Εκτίμηση πορείας κλάδου λιανικού εμπορίου, Εκτίμηση πορείας εθνικής οικονομίας, Εκτίμηση δαπανών καταναλωτή στο λιανικό εμπόριο).

Στην έρευνα συμμετείχαν οι εταιρίες-μέλη του ΣΕΛΠΕ, που αποτελούν τα πλέον καταξιωμένα ονόματα του Ελληνικού Εμπορίου. Ως υποκείμενα της έρευνας λογίστηκαν τα μέλη της κατώτερης (π.χ. υπεύθυνοι καταστημάτων), της ανώτερης και της ανώτατης διοίκησης (π.χ. Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Οικονομικών ή Διευθυντής Πωλήσεων). Συνολικά συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις σχεδόν 100 διοικητικών στελεχών.

Η έρευνα διενεργήθηκε στο διάστημα 10 Απριλίου – 30 Μαΐου 2014. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν μέσω e-mail, μέσω fax, ενώ διενεργήθηκαν και προσωπικές συνεντεύξεις ανάλογα με την επιθυμία των διευθυντικών στελεχών. Τα στοιχεία αναλύονται ανά ερώτηση-διάσταση, και συνολικά παρέχοντας σε κάθε περίπτωση ένα ισοζύγιο-δείκτη που προκύπτει αφαιρώντας το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων από τις θετικές (Ι = Θ – Α ∈[-100, +100]). Μπορεί να κυμαίνεται λοιπόν από την ακραία τιμή +100 (απόλυτη αισιοδοξία), έως την διαμετρικά αντίθετα ακραία τιμή -100 (απόλυτη απαισιοδοξία).

Στο δείγμα καταρχήν όπως ήταν αναμενόμενο λόγω των χαρακτηριστικών των μελών του ΣΕΛΠΕ, κυριάρχησαν οι μεγάλες σε αριθμό εργαζομένων επιχειρήσεις (85 % είχε πάνω από 50 εργαζομένους και 45 % πάνω από 250). Οι επιχειρήσεις αυτές προέρχονταν από διάφορους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου, με τα είδη ένδυσης-υπόδησης-υφάσματα να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό (49 %). Υπήρχε όμως εκπροσώπηση και από τους υπόλοιπους κλάδους, όπως Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός, Πολυκαταστήματα, Είδη Σπιτιού, Οικιακές Ηλεκτρικές Συσκευές, Κοσμήματα, Καλλυντικά, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες κ.α..

Σε ό,τι αφορά τη θέση που κατείχαν στις εταιρίες τους τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα, η πλειοψηφία ήταν Γενικοί Διευθυντές/τριες (31 %), ενώ υπάρχουν σημαντικά ποσοστά από Οικονομικούς Διευθυντές/τριες (12%), Διευθυντές/τριες Μάρκετινγκ/Πωλήσεων (13%), Store Managers (13%) και Διευθυντές/τριες Άλλων λειτουργιών της επιχείρησης (21%) (π.χ. Logistics, Παραγωγή, Customer Service, Προμήθειες κ.τ.λ.).

Ο συνολικός δείκτης που αποτυπώνει το επιχειρηματικό κλίμα στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου ανέρχεται στις +40 μονάδες και είναι εμφανές τόσο από το πρόσημο, όσο και από το μέγεθός του, πως ο κλάδος διαπνέεται από αρκετή αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθούν συνολικά τα πράγματα τους προσεχείς έξι μήνες.

Τα ευρήματα σε κάθε διάσταση, αλλά και συνολικά, διαφαίνεται πως είναι σύμφωνα με την ευρύτερη ευφορία που διαμορφώνεται λόγω της εξομάλυνσης των δημοσιονομικών της χώρας και της επικείμενης άφιξης του καλοκαιριού και η οποία έχει αποτυπωθεί και σε διάφορες άλλες έρευνες.

Η αισιοδοξία εμφανίζεται να είναι μεγαλύτερη για ζητήματα που αφορούν την εταιρία των στελεχών και τις πωλήσεις της, μετριάζεται όταν αφορά τον κλάδο και την εθνική οικονομία και είναι ακόμα μικρότερη για τις δαπάνες των καταναλωτών.

Η συνολική, αλλά και επιμέρους αισιοδοξία ανά διάσταση, αποτυπώνεται παραστατικά στο γράφημα που ακολουθεί:

 

Γράφημα : Η διαμόρφωση του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος ανά διάσταση και συνολικά.

 

Αθήνα, Ιούνιος 2014

© 2014 |Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ)

Ελληνικό Κέντρο Εμπορικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΕΚΕΒΕ)