Δελτίο τύπου σχετικά με την επιστολή μουσικοσυνθετών και στιχουργών

Εμφανίσεις: 4686

Περιήλθε εις γνώση μας επιστολή μουσικοσυνθετών και στιχουργών με την οποία προωθείται η κατάργηση του άρθρου 45 του νομοσχεδίου για συναινετική επίλυση διαφορών που ενδέχεται να υπάρχουν μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και χρηστών. Η διάταξη αυτή έρχεται για πρώτη φορά να επιλύσει ένα χρόνιο κοινωνικό πρόβλημα προς όφελος όλων των πλευρών. Με έκπληξη διαβάσαμε ότι οι δημιουργοί θεωρούν ότι η διαδικασία αυτή ευνοεί τους χρήστες, ότι συναπάγεται χρονοβόρες διαδικασίες και εν τέλει ότι αποβαίνει εις βάρος των αμοιβών και συμφερόντων τους. 

Θεωρούμε ότι σε μία πολιτισμένη και ευνομούμενη πολιτεία θα πρέπει προφανώς να υπάρχει σαφής επιδίωξη για συναινετική επίλυση των διαφορών και όχι να επιδιώκεται η προσφυγή στα δικαστήρια (η οποία ούτως ή άλλως δεν θίγεται), που είναι  πραγματικά κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία και αποβαίνει εις βάρος όλων : τόσο των χρηστών όσο και των δημιουργών.

Από την άλλη, η διαδικασία του άρθρου 45 δεν είναι υποχρεωτική δεδομένου ότι τα μέρη -αν δεν συμφωνήσουν- εντέλει αποφασίζει το δικαστήριο (Εφετείο Αθηνών). Η διαδικασία όμως του άρθρου 45 ευνοεί την καταβολή των οφειλόμενων αμοιβών σε όλη την Ελλάδα, με σαφή, διαφανή, αντικειμενικά και ενιαία κριτήρια και εξασφαλίζει μία λύση που δημιουργεί ασφάλεια στην αγορά τόσο γι αυτούς που πληρώνουν όσο και γι αυτούς που πληρώνονται. Αντίστοιχες εξάλλου διαδικασίες υπάρχουν σε πολλές χώρες τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν αντιλαμβανόμαστε, ως εκ τούτου, γιατί πρέπει οι δημιουργοί να αισθάνονται ‘απέναντι’ από τους χρήστες και να μην επιδιώκουν τη συναινετική επίλυση των διαφορών που και θα αυξήσει τα έσοδά τους ,δεδομένου ότι αυτά θα προέρχονται από όλους τους χρήστες σε όλη τη χώρα και ταυτόχρονα θα μειώσει τα διαχειριστικά έξοδα που δαπανώνται αυτή τη στιγμή για τις εκατοντάδες υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.