Κανόνες τήρησης αποστάσεων

Εμφανίσεις: 124

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επι- χειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώ- ρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επι- κράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Δείτε εδώ>>