Εκπαίδευση

Βρείτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών του Σ.Ε.Λ.Π.Ε..

Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: "Σύγχρονη Διοικητική Εμπορίου - Λιανεμπορίου και Υπηρεσιών" - Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008
Εμφανίσεις: 7945

Δείτε το ΕΔΩ αναλυτικό business plan του Σ.Ε.Λ.Π.Ε. σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε σχέση με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στόχοι, Δομή, Διάρθρωση και Επιστημονική Επιτροπή του προγράμματος σπουδών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται, Δομή, Τόπος διεξαγωγής, Διδάσκοντες, Μέθοδοι Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικά & Τεχνολογικά Μέσα, Τρόπος βαθμολόγησης, Διδακτικές Ενότητες, Διπλωματική Εργασία, Πτυχίο, Αριθμός Συμμετεχόντων, Κόστος

Περισσότερα