Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: "Σύγχρονη Διοικητική Εμπορίου - Λιανεμπορίου και Υπηρεσιών" - Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008

Εμφανίσεις: 7682

Δείτε το ΕΔΩ αναλυτικό business plan του Σ.Ε.Λ.Π.Ε. σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε σχέση με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στόχοι, Δομή, Διάρθρωση και Επιστημονική Επιτροπή του προγράμματος σπουδών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται, Δομή, Τόπος διεξαγωγής, Διδάσκοντες, Μέθοδοι Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικά & Τεχνολογικά Μέσα, Τρόπος βαθμολόγησης, Διδακτικές Ενότητες, Διπλωματική Εργασία, Πτυχίο, Αριθμός Συμμετεχόντων, Κόστος
 

RETAIL MANAGEMENT – CUSTOMIZED COURSES

Σε ποιους απευθύνεται, Δομή, Τόπος διεξαγωγής, Διδάσκοντες, Μέθοδοι Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικά & Τεχνολογικά Μέσα, Τρόπος βαθμολόγησης, Διδακτικές Ενότητες, Πτυχίο, Αριθμός Συμμετεχόντων, Κόστος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - EXECUTIVE TRAINING

Σε ποιους απευθύνεται, Δομή

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τόπος διεξαγωγής, Διδάσκοντες, Μέθοδοι Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικά & Τεχνολογικά Μέσα, Τρόπος βαθμολόγησης, Διδακτικές Ενότητες, Πτυχίο, Αριθμός Συμμετεχόντων, Κόστος

E-LEARNING

ΣΤΟΧΟΙ, Περιεχόμενο και μορφή των εκπαιδευτικών εφαρμογών, ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ OΦΕΛΗ, Κόστος

RETAIL MARKETING

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Διοίκηση Προσωπικού του Καταστήματος, Διαχείριση Χρόνου - Time Management

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Promotion – merchandising, Δημόσιες Σχέσεις, Διοίκηση παράπονων & Διοίκηση Κρίσεων

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ