Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: "Σύγχρονη Διοικητική Εμπορίου - Λιανεμπορίου και Υπηρεσιών" - Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009

Εμφανίσεις: 4542

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ ...

 

Δείτε την αίτηση συμμετοχής εδώ ... (doc) ή εδώ ... (pdf)