Διαδικασία κατάσχεσης των εμπορευμάτων, της καταστροφής ή της διάθεσής αυτών, αμοιβή των μελών της επιτροπής που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια

Εμφανίσεις: 4598

Για να δείτε το ΦΕΚ, κάντε κλικ εδώ>>