Νόμος 3587/2007: Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)

Εμφανίσεις: 6777

Για να δείτε το νόμο, κάντε κλικ εδώ>>