ΠΟΛ 1149/14-07-2011

Εμφανίσεις: 6659

Για να διαβάσετε την ΠΟΛ 1149/14-07-2011 με θέμα: "Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS).", κάνετε κλικ εδώ >>