Διευκρινήσεις ΟΑΕΔ για προγράμματα απασχόλησης

Εμφανίσεις: 8102

Διαβάστε τις διευκρινήσεις του ΟΑΕΔ για τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης