Γραφείο Τύπου

Κλαδική Σύμβαση Eργασίας 2002 - 2003
Εμφανίσεις: 7415

Δείτε παρακάτω την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εμπορίου για τα έτη 2002 - 2003.

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=130320132133-281439a3851a44db9c49039092eb4543 docname=index_nomika_2013_03_20_kladiki_syllogiki_sumvasi_ username=wintowin loadinginfotext=%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%202002%20-%202003 showhtmllink=true tag=2002 width=700 height=495 unit=px]

Ν. 4093/2012 : Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Διατάξεις για Ασφαλισμένους Διαφόρων Ταμείων
Εμφανίσεις: 12393

Διαβάστε παρακάτω τις ρυθμίσεις και διατάξεις του Νόμου 4093/2012 που αφορούν στους ασφαλισμένους διαφόρων ταμείων :

Περισσότερα
Ν. 4093/2012 : "Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016" - Μνημόνιο ΙΙΙ
Εμφανίσεις: 11453

Διαβάστε το Νόμο 4093/2012 με θέμα : « Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 ».

Περισσότερα
Ερμηνευτική Εγκύκλιος Ωραρίου Καταστημάτων κσι Εργαζομένων
Εμφανίσεις: 10192
Διαβάστε την Εγκύκλιο από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Και Πρόνοιας με θέμα : "Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.10 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012)".
Περισσότερα
ΠΟΛ 1207/14-11-2012 - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
Εμφανίσεις: 10711

Διαβάστε την ΠΟΛ 1207/14-11-2012 με θέμα : " Κοινοποίηση των διατάξεων της Υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ".

Περισσότερα
Εορταστικό Ωράριο 2012
Εμφανίσεις: 10569

Ν. Ψυχικό, 20/11/2012


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα αναφορικά με το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, το ωράριο που ισχύει στο πλαίσιο του νέου Ενιαίου Εθνικού Ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων (βάσει του ν.3377, αρ.12) καθορίζει για μεν τις καθημερινές μέχρι τις 21:00 και για δε το Σάββατο μέχρι τις 20:00 συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής 23/12/2012 η οποία θα είναι εργάσιμη με προτεινόμενο ωράριο για την συγκεκριμένη ημέρα από 9:00πμ έως και 9:00μμ.

Περισσότερα