Έλεγχος υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. (περιοδικών και εκκαθαριστικών)
Εμφανίσεις: 4491

Έλεγχος υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. (περιοδικών και εκκαθαριστικών) κατά τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων και την υποβολή καταστάσεων αθεώρητων στοιχείων κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

Για να δείτε περισσότερα, κάντε κλικ εδώ>>

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7: «Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009»
Εμφανίσεις: 6472

Δείτε την αγορανομική διάταξη αριθμ. 7, «Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009».