Δελτίο Τύπου για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
Εμφανίσεις: 3765
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ν. Ψυχικό, 17/10//2007

Ο ΦΠΑ, ως έμμεσος φόρος είναι κοινωνικά άδικος, πλήττει δε κατ’ ουσίαν τις αδύναμες οικονομικά τάξεις. Αποτελεί συγχρόνως και αντιαναπτυξιακό μέτρο αφού ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων μειώνοντας το αγοραστικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Αποτελεί επιπλέον, κίνητρο για την αύξηση της φοροδιαφυγής .

Οι επιχειρήσεις αναπόφευκτα δεν μπορούν να διατηρήσουν τις ίδιες τιμές λιανικής, αλλά θα επιρρίψουν την αύξηση στην κατανάλωση, αφού τυχόν συγκράτηση των αρχικών τιμών των προϊόντων, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία και κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη και εξωστρέφειά τους.

Περισσότερα
Νόμος 2524: Υποχρεωτική Αναγραφή Στοιχείων στα Προϊόντα Κλωστοϋφαντουργίας
Εμφανίσεις: 5181
Δείτε το Νόμο 2524 σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή στοιχείων στα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας