Προτάσεις αναφορικά με το προτεινόμενο προσχέδιο νόμου για την Αναθεώρηση του νόμου Περί Προστασίας Καταναλωτών
Εμφανίσεις: 4524

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΥΠΟΨΙΝ: κου ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ν. Ψυχικό, 23 Νοεμβρίου 2006

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  
 

Είναι εξαιρετικά σημαντική η Πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού της βασικής νομοθεσίας Περί προστασίας των καταναλωτών, ειδικά με την εναρμόνιση του νομοθετικού κειμένου με την υιοθετουμένη ερμηνεία των όρων συναλλαγής από τις αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις. Ομοίως οι ρυθμίσεις για την οργάνωση των καταναλωτικών Οργανώσεων και σι σχετικές διατάξεις για την διαφάνεια στην λειτουργία τους και την οργάνωση των δυνατοτήτων Τους, προδιαγράφουν την ωρίμανση του θεσμού της προστασίας των καταναλωτών με την χρήση των δυνατοτήτων των συλλογικών φορέων εκπροσώπησης των συμφερόντων τους.

Περισσότερα
Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθμίσεις ΙΙ
Εμφανίσεις: 4532

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΙΝ: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κου ΜΠΕΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ν. Ψυχικό, 22 Νοεμβρίου 2006

Αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ,

Κατόπιν αιτήματος των μελών μας σας παραθέτουμε συμπληρωματικά και τις κατωτέρω παρατηρήσεις σχετικά με το νέο σχέδιο νόμου «Απλουστεύσεις στον ΚΒΣ και άλλες ρυθμίσεις»


1. Στο αρθ. 2 παρ. 12 περιπτ. 9 «δεν υποχρεούνται», υποπερ. Γ «Στην τήρηση βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών»,
Θα επιθυμούσαμε να προστεθεί εδάφιο:
γ) Ο ενεργών απλή σύνδεση εξαρτημάτων κατόπιν εντολής του πελάτη για λόγους εξυπηρέτησής του, τα οποία (εξαρτήματα) τιμολογούνται αναλυτικά κατ’ είδος και με ίδια τιμή με αυτήν της αυτοτελούς διάθεσης αυτών. Τα εξαρτήματα που βρίσκονται στο στάδιο της σύνδεσης, κατά την απογραφή τέλους χρήσης, να απογράφονται αναλυτικά κατ’ είδος.

2. Στο αρθ. 5 παρ. 7
Θα επιθυμούσαμε να προστεθεί περίπτωση:
γ) ποσοστό 1,5% για ακαθάριστα έσοδα άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000) ανεξαρτήτως αξίας, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις κυρίως λιανικής πώλησης αγαθών και η διαφορά οφείλεται σε ελλείμματα απογραφής ή διαπιστώσεις ελέγχων με τη μέθοδο της «κλειστής αποθήκης» (λόγω κλοπών, καταστροφών κλπ.) και όχι αποδεδειγμένα σε απόκρυψη αγορών ή πωλήσεων και μη λήψη ή έκδοση αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων.

3. Τέλος στο αρθ. 7
Θα επιθυμούσαμε να προστεθεί παράγραφος 6:
Στις επιχειρήσεις Κυρίως λιανικής πώλησης αγαθών, όταν με τη μέθοδο της «κλειστής Αποθήκης» διαπιστώνονται ελλείμματα ή πλεονάσματα, δεν καταλογίζεται παράβαση του ΚΒΣ εφόσον τα ελεγκτικά όργανα δεν διαπιστώνουν ότι αυτά οφείλονται σε απόκρυψη πωλήσεων ή αγορών, δηλαδή σε μη έκδοση ή λήψη φορολογικών στοιχείων πώλησης ή αγοράς εμπορευμάτων.


Σας ευχαριστούμε,

Με εκτίμηση
Για το ΣΕΛΠΕ


Αντώνης Zαΐρης
Γενικός Διευθυντής

Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθμίσεις Ι
Εμφανίσεις: 5418

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΙΝ: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κου ΜΠΕΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ν. Ψυχικό, 21 Νοεμβρίου 2006


Αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ,

Θεωρούμε ότι πολλές από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΠΔ 186/22 είναι προς την σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την απλοποίηση της εφαρμογής των διατάξεών του. Στην αντίθετη πλευρά όμως κινείται ικανός αριθμός αυτών που η εφαρμογή τους θα δημιουργήσει προβλήματα στις επιχειρήσεις και προστριβές με τις φορολογικές αρχές καθότι αυτές οι διατάξεις δύνανται να ερμηνευθούν κάτω από το πρίσμα υποκειμενικών εκτιμήσεων και αποφάσεων.

Περισσότερα
Γεύμα Εργασίας με το Γιώργο Αλογοσκούφη
Εμφανίσεις: 4523

Για να δείτε φωτογραφίες από το Γεύμα Εργασίας, κάντε κλικ εδώ >>


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), στα πλαίσια προγραμματισμένων συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία, παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του ΥΠΕΘΟ Κου Γ. Αλογοσκούφη.  

 Τον Κο Γ. Αλογοσκούφη υπεδέχθησαν εκ μέρους του ΣΕΛΠΕ οι κύριοι Θ. Βάρδας - Πρόεδρος, κος Μ. Παράβαλος-επίτιμος πρόεδρος, κος Γ. Γεράρδος-αντιπρόεδρος, η κα Β. Βερνίκου-γενική γραμματέας, ο κος Α. Μακρής εκτελεστικός αντιπρόεδρος, ο κος Α. Ζαϊρης Γεν. Δ/ντης, τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου κ.κ. Β. Φουρλής, Κ. Αντιμησάρης, Β.Μπιθαράς, Λ. Παπαλεξοπούλου, Α. Αρυφάκη, Α. και Γ. Γλου Γ.Παπασωτηρίου, καθώς και τα μέλη Θ. Χαραγκιώνης, Σ. Ελευθερουδάκη, Κ. Τσουβελεκάκης, Π. Χυτήρογλου, Μ. Σαραφίδη, Χρ. Διβάνη, Δ. Γρηγοράκης, Α. Σγουμπόπουλος, Ν. Κουτσιανάς, Γ. Τσαντίλης, Δ. Χατζηιωάννου, Γ. Βελέντζας, Α. Τσατσούλης, Γ.Γιαλαμάς κ.ά.

Περισσότερα
Γεύμα Εργασίας με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη
Εμφανίσεις: 4671

Για να δείτε φωτογραφίες από το Γεύμα Εργασίας, κάντε κλικ εδώ >> 

 


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), στο πλαίσιο προγραμματισμένων συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία παρέθεσε δείπνο στο ξενοδοχείο Χίλτον στον Υφυπουργό Εξωτερικών κο Ευριπίδη Στυλιανίδη .  

Τον κο Στυλιανίδη υπεδέχθησαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κος Θ. Βάρδας, ο Αντιπρόεδρος κος Γεώργιος Γεράρδος, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος κος Α. Μακρής ο Γενικός Διευθυντής κος Α.Ζαιρης καθώς και τα μέλη του Συνδέσμου κ.κ. Β. Φουρλής, Γ. Μπιθαράς , Β. Γκρίσιν, Γ. Σαχίνης, Μ. Ελευθερουδάκη, Χ. Διβάνη, Π. Χυτηρογλου, Δ. Χατζηιωαννου, Χ. Ξυλουρης , Γ.Παπασωτηριου , Κ. Τσουβελεκάκης κα.

Περισσότερα
Προτάσεις επί του Νόμου 3377/2005
Εμφανίσεις: 4704

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΨΙΝ : Υφυπουργού κ. Γιάννη Παπαθανασίου

N. Ψυχικό, 20 Οκτωβρίου 2006 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3377/2005 

 Κύριε Υπουργέ, 

 Με αφορμή τις διάφορες προτάσεις που έγιναν προς το υπουργείο σας κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης με τους εμπλεκόμενους φορείς στα σχολικά είδη, θα θέλαμε να σημειώσουμε μερικές παρατηρήσεις πάνω στην εφαρμογή του νόμου 3377/2005 που κατά την εμπειρία μας επιφέρουν δυσκολίες στην ελεύθερη λειτουργία των επιχειρήσεων με συνέπεια την άνοδο των τιμών και τη μη σωστή εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.

Περισσότερα
Σημείωμα αναφορικά με τη Σχεδιαζόμενη Τροποποίηση και Αναθεώρηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών»
Εμφανίσεις: 4703

 ΠΡΟΣ: YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΥΠΟΨΗ: Υφυπουργού κ. Γιάννη Παπαθανασίου
 N. Ψυχικό, 29 Σεπτεμβρίου 2006
 

 

ΘΕΜΑ: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» 

 

Η μακρά περίοδος εφαρμογής του νόμου 2190/1920, χωρίς να έχει υποστεί ιδιαίτερες μεταρρυθμίσεις, έχει συντείνει στην σώρευση εμπειρίας τόσο από τους ιδιώτες – επαγγελματίες όσο και από τους νομικούς στον χειρισμό και την ερμηνεία των διατάξεων που διέπουν την συγκεκριμένη εταιρική μορφή. Λόγω όμως της μακράς αυτής περιόδου εφαρμογής του νόμου είναι επιτακτική σήμερα η ανάγκη πραγματοποίησης ευρέων και ειδικών τροποποιήσεων. Τόσο ο εκσυγχρονισμός του τρόπου εποπτείας και ελέγχου των εταιριών αυτών από την Δημόσια Διοίκηση και τους τρίτους, που συναλλάσσονται μαζί τους, όσο και η προσέγγιση του πλαισίου σύστασης και λειτουργίας τους με αυτό των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και την λειτουργία πλέον οργανωμένων επιχειρηματικών μονάδων με την επιλογή μίας εταιρικής μορφής που παρέχει αρκετά εχέγγυα ασφάλειας συναλλαγών καθώς και η δημιουργία ενός ευέλικτου πλαισίου που θα επιτρέπει την ανεμπόδιστη ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης. 

Περισσότερα
Γεύμα Εργασίας με τον Αργύρη Ντινόπουλο
Εμφανίσεις: 4054

Για να δείτε φωτογραφίες από το Γεύμα Εργασίας, κάντε κλικ εδώ >>

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος ολοκληρώνοντας τις επαφές του με τους φορείς της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρέθεσε χθες γεύμα εργασίας στο Ξενοδοχείο ATHENS PLAZA στους υποψήφιους εκπροσώπους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς, Υποψήφιο Υπερνομάρχη Αθηνών - Πειραιώς Κο Αργύρη Ντινόπουλο, Υποψήφια Νομάρχη Αθηνών κα Φωτεινή Πιπιλή και Υποψήφιο Νομάρχη Πειραιά κο Σπύρο Σπυρίδωνος.

Περισσότερα
Περί επιχειρηματικών καρτέλ ...
Εμφανίσεις: 3960
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο ΣΕΛΠΕ ζητάει την διάλυση των επιχειρηματικών καρτέλ την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων, κρατικών λειτουργών και επιχειρηματιών, και την άμεση αποκατάσταση του μηχανισμού λειτουργίας των τιμών.

O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος, ( ΣΕΛΠΕ ), εκπροσωπώντας τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου της Ελλάδος αλλά και την μερίδα εκείνη του υγιούς λιανικού εμπορίου το οποίο ασπάζεται τις αρχές του ελευθέρου και ανόθευτου ανταγωνισμού, δηλώνει ότι οι διάφοροι επιχειρηματικοί κλάδοι στην προσπάθεια τους να αποσπάσουν ο καθένας για λογαριασμό του μεγαλύτερο μερίδιο από το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, θα πρέπει να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες των ανοικτών αγορών και του ελευθέρου ανταγωνισμού, οι οποίοι πρέπει να είναι κοινοί για όλες τις επιχειρήσεις.

Περισσότερα
Γεύμα Εργασίας με το Νικήτα Κακλαμάνη
Εμφανίσεις: 4004

Για να δείτε φωτογραφίες από το Γεύμα Εργασίας, κάντε κλικ εδώ>>


 


  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Νέα συνάντηση-γεύμα εργασίας είχε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος στο Ξενοδοχείο Κing–George στις 18.09.2006 με επίσημο προσκεκλημένο τον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων κο Νικήτα Κακλαμάνη. Μεταξύ των παρισταμένων ήταν ο Πρόεδρος Θ. Βάρδας και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Γ. Γεράρδος, Β. Βερνίκου, Β. Φωκά, Ν. Χόντος, Κ. Λαμπρόπουλος,Μ. Ελευθερουδάκη, Α και Γ. Γλού κ.ά.

Περισσότερα