Γραφείο Τύπου

Περί διαδηλώσεων ...
Εμφανίσεις: 5581

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) υποστηρίζει ότι το θέμα των συγκεντρώσεων είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο της συμμετοχικής δημοκρατίας και της κοινωνίας των πολιτών. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των άμεσα θιγόμενων κοινωνικών ομάδων και των Δημοτικών Αρχών. Η σοβαρότητα του θέματος απορρίπτει αυτόματα την λογική των πολιτικών αντιπαραθέσεων και του κακώς θεωρούμενου πολιτικού κόστους.  

Περισσότερα
Ανακοίνωση - Απόφαση για Καταστήματα STOCK & OUTLET
Εμφανίσεις: 8990

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ /12/2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. Α4/
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχ. Κώδικας: 101 81 ΩΣ Π.Δ.
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο: 210 3843326
FAX : 210 3842642

ΘΕΜΑ : «Καταστήματα STOCK & OUTLET»


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.1558/85 ¨Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα"
2. Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 38/Α/14-3-97) "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης".
3. Το Π.Δ. 121/2004 “Διορισμός Υπουργού & Υφυπουργού” (ΦΕΚ 84/A/10-3-2004) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης".
4. Το άρθρο 70 της 14/89 Α.Δ.
5. Το Ν.Δ. 136/46 “Περί Αγορανομικού Κώδικα” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Το άρθρο 15 του Ν. 802/1978 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄) “Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης”.
7. Την ανάγκη προστασίας του θεσμού των εκπτώσεων προς όφελος του Καταναλωτή και λειτουργίας του υγιούς Ανταγωνισμού.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Περισσότερα