Δελτίο Τύπου για τις τριγωνικές συναλλαγές
Εμφανίσεις: 6413

Ν. Ψυχικό, 26/3/2015

 

Η επιβολή προκαταβολής φόρου 26%, επί της αξίας τιμολογίων, σε επιχειρήσεις που εισάγουν από χώρες μη συνεργαζόμενες φορολογικά ή με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, θεωρεί όλους τους επιχειρηματίες ενόχους μέχρι να αποδείξουν ότι δεν πρόκειται περί τριγωνικής αλλά περί πραγματικής συναλλαγής.

Περισσότερα
Λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή 28/12/2014
Εμφανίσεις: 5722

Ν. Ψυχικό, 24/12/2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αγαπητοί καταναλωτές,

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014 τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά (Ν.4314/2014 ΦΕΚ 265Α άρθρο 108), έτοιμα να σας υποδεχθούν για τις  πρωτοχρονιάτικες αγορές σας, από 11πμ έως 8μμ, με μεγάλη ποικιλία εμπορευμάτων, εκπληκτικές τιμές και πολλές προσφορές.

Περισσότερα
Νόμος 4314/23-12-2014
Εμφανίσεις: 6019

Διαβάστε τον νόμο 4314/23-12-2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, και την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, την τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.

Περισσότερα
Λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή 21/12/2014
Εμφανίσεις: 5596

Ν. Ψυχικό, 17/12/2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 21 Δεκεμβρίου ημέρα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά σε όλη την επικράτεια από 11πμ έως 8μμ.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και να απολαύσετε τις αγορές σας.

Περισσότερα
Λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή 14/12/2014
Εμφανίσεις: 5718

Ν. Ψυχικό, 11/12/2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 14 Δεκεμβρίου ημέρα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά σε όλη την επικράτεια από 11πμ έως 8μμ.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και να απολαύσετε τις αγορές σας.

Περισσότερα
ΦΕΚ για τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
Εμφανίσεις: 6263

Διαβάστε παρακάτω το ΦΕΚ 2090/31-07-2014 σχετικά με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Περισσότερα
10ήμερο Χειμερινών εκπτώσεων
Εμφανίσεις: 5863

Ν. Ψυχικό, 29/10/2014

 

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ

 

Ενημερώνουμε με μεγάλη χαρά το αγοραστικό κοινό ότι από 1 έως 10 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πανελλαδικά δεκαήμερο εκπτώσεων.

Επίσης, στις 2 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά σε όλη την επικράτεια από 11πμ έως 8μμ.

Περισσότερα