Απόφαση λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Περιφέρειες Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας
Εμφανίσεις: 7489

Διαβάστε παρακάτω τις αποφάσεις σχετικά με την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Περισσότερα
Απόφαση λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων
Εμφανίσεις: 6150

Διαβάστε παρακάτω την απόφαση σχετικά με την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων της Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων.

Περισσότερα
Εγκύκλιος σχετικά με την καταβολή εισφοράς για τον Ε.Λ.Π.Κ.
Εμφανίσεις: 7633

Διαβάστε παρακάτω την Εγκύκλιο με θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.».

Περισσότερα