Ν. 4093/2012 : Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Διατάξεις για Ασφαλισμένους Διαφόρων Ταμείων
Εμφανίσεις: 9820

Διαβάστε παρακάτω τις ρυθμίσεις και διατάξεις του Νόμου 4093/2012 που αφορούν στους ασφαλισμένους διαφόρων ταμείων :

Περισσότερα
Ν. 4093/2012 : "Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016" - Μνημόνιο ΙΙΙ
Εμφανίσεις: 9073

Διαβάστε το Νόμο 4093/2012 με θέμα : « Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 ».

Περισσότερα
Ερμηνευτική Εγκύκλιος Ωραρίου Καταστημάτων κσι Εργαζομένων
Εμφανίσεις: 8031
Διαβάστε την Εγκύκλιο από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Και Πρόνοιας με θέμα : "Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.10 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012)".
Περισσότερα
ΠΟΛ 1207/14-11-2012 - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
Εμφανίσεις: 8545

Διαβάστε την ΠΟΛ 1207/14-11-2012 με θέμα : " Κοινοποίηση των διατάξεων της Υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ".

Περισσότερα
Εορταστικό Ωράριο 2012
Εμφανίσεις: 8693

Ν. Ψυχικό, 20/11/2012


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα αναφορικά με το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, το ωράριο που ισχύει στο πλαίσιο του νέου Ενιαίου Εθνικού Ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων (βάσει του ν.3377, αρ.12) καθορίζει για μεν τις καθημερινές μέχρι τις 21:00 και για δε το Σάββατο μέχρι τις 20:00 συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής 23/12/2012 η οποία θα είναι εργάσιμη με προτεινόμενο ωράριο για την συγκεκριμένη ημέρα από 9:00πμ έως και 9:00μμ.

Περισσότερα
Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων Ευκαιρία
Εμφανίσεις: 8909

H "2η Ευκαιρία" είναι ένα πρόγραμμα επανακατάρτισης 280 ωρών, επιδοτούμενων με 5€ μικτά ανα ώρα κατάρτισης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και αφορά 6.000 απολυμένους / ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων, Κατασκευών - Δομικών Υλικών.

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις :

Περισσότερα
Δελτίο Τύπου - Το οργανωμένο λιανικό εμπόριο εκπροσωπούμενο από τον ΣΕΛΠΕ διαφωνεί με το κλείσιμο των καταστημάτων
Εμφανίσεις: 8462
Τα γεγονότα που συνταράσσουν τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας και δημιουργούν συνθήκες σπασμού σε όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και στο σύνολό του επιχειρηματικού κόσμου ουδόλως δικαιολογούν κινήσεις όπως αυτές του κλεισίματος καταστημάτων, τακτική που σε καμία περίπτωση δεν συμβιβάζεται με την ταυτόχρονη εναγώνια προσπάθεια επιβίωσής τους.
Περισσότερα
ΠΟΛ για την είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
Εμφανίσεις: 8112

Διαβάστε την ΠΟΛ 1056/2-3-2012 με θέμα: "Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).", κάνοντας κλικ εδώ >>

Περισσότερα