Βασιλικό διάταγμα 748/66 - περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας
Εμφανίσεις: 13706

Διαβάστε παρακάτω το βασιλικό διάταγμα 748/66 περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας.

Περισσότερα
Ν. 4208/2013: Αναπληρωματικό ρεπό λόγω απασχόλησης την Κυριακή
Εμφανίσεις: 10904

Διαβάστε παρακάτω το άρθρο 25 του νόμου 4208/18-11-2013, σχετικά με το αναπληρωματικό ρεπό των εργαζομένων που απασχολούνται σε εμπορικά καταστήματα τις Κυριακές.

Περισσότερα
Απόφαση λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Περιφέρειες Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας
Εμφανίσεις: 7877

Διαβάστε παρακάτω τις αποφάσεις σχετικά με την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Περισσότερα